NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Pendidikan Agama Islam
Alamat :